ČESKÉ NOVINY-MOJE VLAST

Aktuálně…

mojevlast.cz
mojevlast.cz
Zeman o Babišovi před volbami


Babiš si vodil ministry vnitra

mojevlast.cz

Preambule

Dobrý pane,

zatrať všechny skutky hovadné,  jež tráví naši vlast, jako hyeny projídají blahobyt a morální zdraví  Českých zemí.

*

PROHLÁŠENÍ

Tento web je zdarma přístupný všem lidem, kteří chtějí sdělit veřejnosti svůj názor, nebo sdílet příspěvek ze sociálních sítí. Jedinou podmínkou zveřejnění je skutečnost, že informace budou pravdivé a ověřitelné. Nepodporujeme novináře, kteří pro senzace zveřejňuji polopravdy, fabulace nebo informace, o kterých se dá s úspěchem pochybovat a je evidentní, že jejich vypovídací hodnota bude vzápětí zpochybněna.  

  • o projektu
  • inzerce