Jak dlouho bude trvat pandemie

Máte už druhou dávku  očkování, jako premiér Babiš?

Ještě koncem minulého roku se odborníci shodovali na tom, že jistým světlem na konci koronavirového tunelu by mohla být proočkovanost lidské populace.

Podle odborníků budou v očkování důležité dvě základní podmínky.

První je dostatečný počet proočkovaných lidí, blížící se osmdesáti procentům. Druhá podmínka se provedení očkování v reálném čase. Aby kolektivní imunita trvala pokud možno, co nejdelší dobu, po kterou nebude mít vir možnost se šířit prostřednictvím lidských hostitelů.

Ale to očkovací scénáře předpokládaly, že převážná část populace bude mít proočkovanost hotovou za několik měsíců. Problematickou destinací měla být podle vědců jen Afrika.  Nejspíš nikdo netušil, že přebyrokratizovaná EU nezajistí potřebný počet vakcín, které aktuálně nestačí ani pro rizikové skupiny lidí, kritickou infrastrukturu a samozřejmě armádu nemorálních papalášů.

Přitom pravidla budou dlouhodobě stejná.

Držet se co nejdál od cizích lidí, do dvou metrů od nich.  Trávit co nejkratší čas v místech, kde se shlukují lidé a používat při tom roušku nebo respirátor. Pravidlo samoizolace v případě příznaků nemoci je nezbytnou součástí v boji proti šíření viru, který už ukázal, že umí zabíjet.. Doplňkovou prevencí je správná hygiena rukou, nebo dezinfekce.

Je prokázáno, že proočkovanost obyvatelstva blížící se k 95 až 98 procentům je zárukou, že se infekce v populaci již nebude dál šířit. Předpokládá se, že v Česku by se mohlo podařit proočkovat více než 60 procent obyvatelstva. To je číslo, které dokáže šíření infekce omezit a snížit kritický stav lůžkové péče v nemocnicích.

V případě, že by se dařilo proočkovat polovinu populace, tak  by se situace v Česku by se mohla začít stabilizovat někdy v letních měsících a bude důležité, aby toto relativně klidné období všichni zodpovědní využili k naočkování co největšího počtu obyvatel. Pak by se již neměla opakovat situace letošního podzimu a začátku zimy, kdy se následkem nákazy Covid-19 stále potýkají nemocnice se zoufalými scénáři.

Paradoxně očkování papalášů a hyen mohlo být pozitivním impulsem pro ty, kteří se nechtěli nechat očkovat.  Doposud zprofanované očkování mnoha dezinformacemi  spíš mnoho lidí odrazovalo.

V porovnání s ostatními státy EU byla v Česku příprava očkovacích plánů zahájena s velkým zpožděním.

Vláda nenávratně ztratila během léta a druhé vlny důvěru většiny lidí. Její kroky a populistická opatření jsou stále chaotická.  Nesystémové, často nelogické kroky, někdy i úsměvné, ale mají vážné dopady. Ani překotné výměny ministrů zdravotnictví při řešení proti pandemických opatření moc nepřispěly.


zdroj:zoutube /ANDYKÓDY

Podobné příspěvky