Karlovarký kraj má opět poslední příčku

V minulých dnech jsme byli svědky, jak zdravotníci v Karlovarském kraji rozváželi pacienty s Covid-19 po jiných krajích, protože jejich kapacity byly přeplněné.

Ale nikdo nemluví o tom, že odborníci na zdravotnictví vyčlenili nejmenší počet lůžek z celé republiky.

Možná odborníci očekávali, že při menším počtu obyvatel ve vir bude šířit menší rychlostí.

V kraji, kde je migrace obyvatel za prací jednou z největších, by se dalo o správných rozhodnutích nejen v pandemických opatřeních v mnoha ohledech úspěšně pochybovat.

Už jen s ohledem na to, že vedoucí funkce ve zdravotnictví byly obsazovány s politickým kontextem. Dokonce v posledních letech po převzetí moci hnutím ANO se v Karlovarském kraji začalo mluvit o personální genocidě, kde existují případy, že politici vybírali manažery podle politické příslušnosti nebo se řídili osobními vztahy z minulosti. I proto mnoho odborníků, kteří nebyli rozhodnuti, začali Karlovarský kraj opouštět  meziročně po stovkách.

Vylidňování Karlovarského kraje s nejnižšími příjmy v posledních létech stále zrychluje.

Mnozí z obav o existenci svých dětí už s jejich návratem domů po studiích vůbec nepočítají.

Podobné příspěvky