Současný stav české justice.

Pan Zbyněk Prousek často poukazuje na kritický stav české justice, který vnímá jako reálné ohrožení funkčnosti právního státu a víru občanů v něj. Proto tento soukromý detektiv aktivně podporuje lidská práva a bojuje zejména proti podvodnému ” Šmejdímu byznysu”. I z těchto důvodů se rozrůstá občanské sdružení MANIFEST IAV, pod vedením její předsedkyně Ing. Aleny Vitáskové, občankou poškozenou státem. Tato spisovatelka, nyní nositelka státního vyznamenání prezidenta republiky, byla jako dřívější šéfka Energetikého regulačního úřadu, to jako pravý člověk na svém místě, ve vykonstruované kauze solárních panelů nespravedlivě stíhána, což se projevilo i na jejím zdraví.
Avšak drzost některých “Šmejdů” je dokonce taková, že za účelem rychlého obohacení neváhají ani odstranit mladého člověka, přesto že dobře vědí, jak jeho malé děti jsou na něm závislé. Nemají žádné svědomí, navíc parazitují na neštěstí druhých. Díky klientelismu jsou napojeni na úplně nejvyšší špičku vládní a tím i výkonné moci svého kraje. Dokážou tak ovlivnit vyšetřovatele, státní zástupce i soudního lékaře tak, aby toto nenadálé úmrtí bylo uzavřeno jako nešťastná událost či sebevražda. Zákony pro ně neplatí.
Na snímku sourozenci Helena Plšková, Jiří a Josef Žambochovi jsou při pietě ve Starém Hrozenkově, kde byl nalezen mrtev Ing. Petr Žamboch. Náš starší bratr /vlevo/ v r. 1999 nejprve přišel o svého prvního syna Radima /18/ při autonehodě /jako nešťastná událost vyšetřeno správně/ a zde v r. 2016 i o druhého syna Petra. Právě tuto, s největší pravděpodobností, zákeřnou nájemnou vraždu však příslušný policejní orgán, zejména dle domněnek a zavádějících výpovědí některých nastrčených svědků, uzavřel nesprávně jako nešťastnou událost bez cizího zavinění. Hrubé pochybení policejního orgánu, na což bylo od počátku zákonným způsobem marně poukazováno, však příslušné Okresní státní zastupitelství překvapivě neshledalo. Na oznámení o úmyslném nevyšetření násilné smrti Generální inspekce bezpečnostních sborů /GIBS/ odpověděla, že v této věci není příslušná konat. Státní zástupce Krajského státního zastupitelství výkon dohledu vyhodnotil jako nedůvodný a případ odložil. Tímto rozhodnutím, kdy se jako svůj předchůdce postavil na stranu zločinu, však jen majetné gaunery chrání, a ty, kteří se snaží najít pravdu a spravedlnost, naopak přímo ponechává v neustálém ohrožení života. Přesto, že Stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti GIBS doporučila případu věnovat pozornost, nestalo se tak. Protože jak Vrchní, tak i Nejvyšší státní zastupitelství v této věci nemůže být činné, znamená to, že ani čtyřstupňové státní zastupitelství nám někdy spravedlnost nezajistí. Ve Zlínském kraji tak za čtyři roky selhaly veškeré orgány činné v trestním řízení, včetně soudního lékaře, který v tak velmi závažném případě svou práci hrubě odbyl. Proto je nutné na takovouto událost, na kterou od počátku bylo uvaleno informační embargo, upozornit a pokud možno neprodleně sjednat nápravu. Jinak mladí lidé i nadále můžou umírat zbytečně, kdy by tak jen přibylo dalších nešťastných rodin. Jako nyní náš bratr, který zůstal sám, navíc s pocitem nesmírné nemajetkové citové újmy, kdy už ztrácí chuť do života. Přesto, že listina základních práv a svobod by měla být vždy ctěna, tak na tomto smutném příběhu je zřejmé, že tomu tak není, kdy základní právo na spravedlnost utrpělo a převládá jen bezmoc. Avšak ne beznaděj.
Proto si přejme, aby v nastávajícím roce se všem vrátilo potřebné zdraví, volnost pohybu, zaměstnání, byly plné školy a školky, lidé se na sebe opět více usmívali, a tak měli zase tu radost ze života. Zároveň však vždy ochraňujme pravdu a spravedlnost, abychom neztratili naši svobodu.

Podobné příspěvky