Kdy prozří poslední ovce

Proč je Česká republika nejhorší ve zvládání pandemie?